fredag 28 oktober 2011

Barnporr, näthat och självcensur

SvD Kultur har haft en artikel inne angående det s.k. Manga-målet. Det handlar om Manga-översättaren Simon Lundström som har fällts för barnpornografibrott i både tingsrätt och hovrätt.

Vad som skrivs i artikeln är intressant men inte tillnärmelsevis så intressant som SvDs självcensur och kommentarspolicy.

Jag tillhör de som anser att barnpornografibrott ska bekämpas så långt det går med demokratiska medel. Med demokratiska medel menar alltså att man inte ska spärra in pedofiler utan rättegång t.ex.. Om man uttrycker åsikter som mina d.v.s. åsikter som har stöd i sveriges Grundlag, FN:s konvention för mänskliga rättigheter m.fl. blir likt förbannat anklagad för att vara pedofil eller, i bästa fall, “pedofilkramare”. Det ironiska i detta är att jag blir kallad detta av en person, NoBoyToy, som själv anser sig vara utsatt för s.k. näthat.

Hon verkar ju dock inte själv inse att hon hatar vitt och brett.

 

Så, till självcensuren: När artikeln först publicerades hade man en bild som illustrerade artikeln. Under bilden ställde man frågan “Åtalbart?”. Frågan finns fortfarande kvar men bilden är borta. Som tur är finns ju Googles cache:

svd

Uppenbarligen är man alltså så skraj för repressalier att man tar bort en bild som den ovan. Här har vi ju det stora dilemmat med dagens barnporrlagstiftning; inte ens medierna vet vad som är OK och inte så därför tar man bort bilder som den ovan för att vara på den säkra sidan.

Naturligtvis är detta allvarligt. Nationell media som censurerar sig själva eftersom de inte vet var gränsen går! Vi går dock mer och mer mot detta beteende, verkar det som.

 

Så till en annan sak på temat: Piratpartiet röstade nej till censur av Internet. Återigen har vissa totalt ignorerat vad PP menar. Bloggen Nejtillpirater producerar ett nytt lågvattenmärke i inlägget “Piratpartiet röstar nej till åtgärder mot övergrepp på barn”. PP röstade nej till att BLOCKERA dessa siter och vill istället ta ner och åtala de ansvariga. Man vill ha ett bättre samarbete inom EU för att snabbt ta ner dessa siter. Hade jag varit mer som Nejtillpirater hade jag kunnat skriva “Nejtillpirater vill ha mjukare lagar mot barnporrsiter”. I NTP:s inlägg ställs frågan om priciper är så viktiga att man inte ens ställer sig på utsatta barns sida. Svaret på det påståendet är att Ja, principer är så viktiga. Man kan nämligen inte bygga ett samhälle på känslor, man måste bygga det på principer. Principer gör att människor ibland hamnar i kläm men man kan inte rädda alla. Principer är så viktiga att människor har dött för dem. Människor har misshandlats för dem. Människor har dödat för dem. Så viktiga är principer och man kan inte döma efter känslor i brottsmål, man måste döma efter principer. I manga-målet måste man lägga känslorna åt sidan och fundera på vart domslutet leder för samhället i stort. Att nationell media censurerar sig själv bryter mot principen om en självständig press och ett fritt samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar